Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2018

trayor
21:25
4242 6a19 500

May 24 2017

trayor
21:35
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
trayor
21:34
8963 8f7e 500
Reposted fromoll oll viano-longer-kore no-longer-kore

February 23 2017

23:30
2938 545a
Reposted fromdeviate deviate viaszydera szydera

July 09 2015

trayor
09:14
6171 8ca4
Reposted fromallsports allsports viakarmacoma karmacoma
trayor
09:05
1851 e85c
Reposted frommisza misza viaszydera szydera
trayor
09:04
9734 a877
Reposted fromvagnao vagnao viakitewalk kitewalk
trayor
08:59
1276 18d2 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakitewalk kitewalk
trayor
08:58
0312 145c 500
Reposted byfotofob fotofob

June 27 2015

trayor
16:51
trayor
16:50

June 26 2015

19:45
9458 0488 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakitewalk kitewalk
trayor
19:44
4576 d7b1 500
Reposted fromrof rof viakitewalk kitewalk

June 24 2015

trayor
19:17
2414 5e39
Reposted fromwybitnie wybitnie viaelentarie elentarie
trayor
19:16
1522 65c5
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viairmelin irmelin
trayor
19:16
0785 b683 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaarrependimento arrependimento
trayor
19:13
5149 6b70
Reposted fromcaraseen caraseen
trayor
19:12
Play fullscreen
Wszyscy szczęśliwi ludzie: proszę przestać mnie wkurwiać
Bo wszystkim szczęśliwym ludziom planuje dzisiaj coś urwać
I wszystkie te ząbki śliczne chodniczkiem się będą turlać
Jak ciągle mi tak będziecie tu świecić nimi, no kurwa mać
To nie komedia, Antygona ma wzór wam dać
Tutaj ma być tragedia, obok antyczny chór ma stać
Proszę, idźcie się zabić, poważnie, sam mogę sznur wam dać
Albo jakiś karabin, lecz idźcie wy wszyscy w trumnach spać

June 23 2015

19:41
9034 af1d
Reposted fromriddl3m riddl3m viaemciu emciu
19:41
0666 59eb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl